تاریخ انتشار


 

عنوان تیراژ

مولف/ مترجم

تالیف/
تدوین  وگردآوری
/ ترجمه

1400

 تشخیص و درمان آمبلیوپی چشم 

500

عبدالرضا مدقالچی، حسن بهبودی

تالیف

1400

اطلس بیماریهای کیست هیداتید 

100

منوچهر آقاجانزاده، محمدتقی آشوبی، پیروز سامی دست

تالیف

1400

دستورالعمل های مختصری برای آمار وروشهای پژوهش در علوم پزشکی 

500

 مظفر حسینی نژاد، سجاد سعادت

ترجمه 

1400

بررسی مبانی تست و راهنمای ورزش 

1000

 زهرا محمودی، سارا لطفیان، بیژن شاد

ترجمه 

1399

آموزش همگانی پیشگیری از سقوط

500

دکتر نعیما خدادادی

تالیف

1399

آموزش همگانی پیشگیری از سوختگی   

500

دکتر نعیما خدادادی

تالیف

1399

زخم فشاری و مراقبت  (از پیشگیری تا درمان)

400

مصطفی سودمند

تالیف

 1399

 حاملگی و جراحی مغز اعصاب

 500

 دکتر داریوش روحی

 گرد آوری

1398

آموزش جامع پیشگیری از حوادث ترافیکی

1000

مرکز تحقیقات ترومی جاده ای استان گیلان

گردآوری و تالیف

1398

آموزش همگانی پیشگیری از حوادث عمدی

1000

مرکز تحقیقات ترومی جاده ای استان گیلان

گردآوری و تالیف

1398

درس آموز مجموعه کامل الکتروتراپی

1000

دکتر کامران عزتی

تالیف


 

آخرین بروز رسانی : 07 شهریور 1400