آدرس : رشت،خیابان نامجو، روبروی ورزشگاه شهید عضدی ،کوچه لادن ، مدریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

 Email: pub@gums.ac.ir

 
تلفن :

           دفتر معاونت 33336394 و 33335821 ( 013) (0098)

         عادل کرمزادگان  مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی: 33324447 ( 013) (0098)

          یلدا بابایی : 33335038  ( 013) (0098)

 مسئول سایت : ریحانه نیارکی اصلی  33325038( 013) 

 
دورنگار :
            33324168 و 33336395 ( 013) (0098)

 

آخرین بروز رسانی : 22 خرداد 1401